Trang chủ Sự kiện Ưu đãi tích nạp - Nhận quà xịn (10/04 - 16/04)

Ưu đãi tích nạp - Nhận quà xịn (10/04 - 16/04)

10/04/2023

♦ Thời gian diễn ra sự kiện: từ 0h ngày 10/04 - 23h59 ngày 16/04

♦ Thời gian phát quà ingame: 17/04 - 20/04

♦ Thể lệ:

• Thượng Tiên tiến hành tích nạp vào game (mua gói vật phẩm) sẽ nhận được phần thưởng tương ứng khi đạt đủ 1 trong các mốc nạp: 2tr - 4tr - 6tr - 10tr - 20tr - 30tr - 40tr - 50tr.

• Hình thức nạp: web nạp https://payv2.ggames.vn và trong game CHPlay/Appstore.

• Mỗi tài khoản chỉ được nhận 01 code của mốc cao nhất đạt được.

• Kết thúc sự kiện, phần quà sẽ gửi qua thư ingame.

• Nếu chỉ nạp Gạo vào tài khoản mà không quy đổi vào game sẽ không được tính.

• Số tiền tương ứng đạt mốc được tính theo tổng tiền nạp vào game (Giá thanh toán bằng Gạo khác giá thanh toán qua các cửa hàng CHPlay/Appstore).

♦ Phần thưởng:

Mốc nạp VND
Phần quà
2.000.000 
Vàng x2000
Thủy Tinh Cầu Nguyện x20
Lệnh Triệu Hồi Cao x30
Quà Tài Nguyên 8 giờ x4
4.000.000
Vàng x4000
Thần Tướng 6 sao tự chọn x1
Lệnh Triệu Hồi Cao x50
Quà Tài Nguyên 8 giờ x6
6.000.000
Vàng x6000
Trụ Cột 6 Sao Tự Chọn x1
Lệnh Triệu Hồi Cao x70
Quà Tài Nguyên 8 giờ x8
10.000.000
Vàng x10000
Trụ Cột 6 Sao Tự Chọn x2
Lệnh Triệu Hồi Cao x100
Quà Tài Nguyên 12 giờ x5
20.000.000
Vàng x20000
Trụ Cột 6 Sao Tự Chọn x4
Lệnh Triệu Hồi Cao x200
Quà Tài Nguyên 12 giờ x10
30.000.000
Vàng x30000
Trụ Cột 6 Sao Tự Chọn x6
Lệnh Triệu Hồi Cao x300
Quà Tài Nguyên 12 giờ x15
40.000.000
Vàng x40000
Trụ Cột 6 Sao Tự Chọn x8
Lệnh Triệu Hồi Cao x400
Quà Tài Nguyên 12 giờ x20
50.000.000
Vàng x50000
Trụ Cột 6 Sao Tự Chọn x10
Lệnh Triệu Hồi Cao x500
Quà Tài Nguyên 12 giờ x30
Đăng Ký
Hoặc đăng nhập bằng
Tôi đã đọc và đồng ý với điểu khoản sử dụng