Trang chủ Tin tức Cập nhật tính năng 06/04

Cập nhật tính năng 06/04

06/04/2023

♦ Thêm Tướng UR Cửu Thiên Huyền Nữ trong đồ giám

Thêm Tướng UR Minh Hà Lão Tổ vào Bia Cầu Nguyện

♦ Thêm Tướng UR Minh Hà Lão Tổ vào Mảnh Thần Ma Tự Chọn

♦ Thêm Tướng UR Cửu Thiên Huyền Nữ vào hồ tướng 81 kiếp nạn

♦ Thay đổi tính năng tâm nguyện trong Bia Cầu Nguyện

Tăng tỉ lệ ra Thủy Tinh Chuyển Hóa trong Tàng Bảo Các

♦ Thêm UR Minh Hà và SSR+ Chung Quỳ vào tiệm tam giới(bắt đầu từ tuần sau)

Đăng Ký
Hoặc đăng nhập bằng
Tôi đã đọc và đồng ý với điểu khoản sử dụng