Trang chủ Hướng dẫn GỢI Ý ĐỘI HÌNH - HỖN HỢP

GỢI Ý ĐỘI HÌNH - HỖN HỢP

08/11/2022

♦ Đội hình Hỗn Áp Nghiền Ép

Trụ cột đội Hắc Bạch Vô Thường công toàn thể, kĩ năng có kèm hiệu quả Tê Liệt. Phối hợp Phán Quan và Sư Đà Vương phân biệt Choáng hàng trước và hàng sau, cùng hiệu quả Né của Bạch Nương Tử, giúp toàn đội có sát thương và phối hợp bất ngờ. Đồng thời Diêm la Vương, Hắc Bạch Vô Thường, Phán Quan còn có tăng Duyên Phận.
Đề cử: Ải Chính, Thông Thiên Tháp, Tây Thiên Thỉnh Kinh.
 

♦ Đội hình Thỉnh Kinh Tốc Thành

Trụ cột đội Tôn Ngộ Không có sát thương mạnh, Hoan Hỉ La Hán có kĩ năng vô địch bảo vệ đội, Tế Công phụ trách chịu và phản sát thương. 4 thầy trò sau khi đạt 7 sao sẽ kích hoạt Duyên Phận mạnh, đồng thời dễ dàng thu thập, tốc độ bồi dưỡng nhanh, đội hình có thể xây dựng nhanh chóng.
Đề cử: Ải Chính, Thông Thiên Tháp.
 

♦ Đội hình Sát Thương Bạo

Di Hầu Vương, Văn Thái Sư tăng cường sát thương phe ta, trụ cột đội Tôn Ngộ Không và Hồng Hài Nhi phụ trách gây sát thương bùng nổ, Hắc Bạch Vô Thường phụ trách khống chế trận, Hoan Hỉ La Hán phụ trách bảo vệ.
Đề cử: Đấu Pháp Đài, Diễn Võ Trường, Đỉnh Phong Quyết Đấu.
 
XEM THÊM:
Đăng Ký
Hoặc đăng nhập bằng
Tôi đã đọc và đồng ý với điểu khoản sử dụng