Trang chủ Hướng dẫn GỢI Ý ĐỘI HÌNH - PHẬT VỰC

GỢI Ý ĐỘI HÌNH - PHẬT VỰC

08/11/2022

Đội hình Phật Vực Cân Bằng

 
Phật Vực có thiên phú hồi năng lượng mạnh, toàn bộ thần tướng đều có hiệu quả hồi năng lượng, phối hợp tạo thành Vĩnh Động Cơ. Cách chơi Vĩnh Động Cơ là mỗi hiệp hồi cho thần tướng chỉ định đủ năng lượng, giúp mỗi lần ra tay đều có thể đánh ra kĩ năng.
Đề cử: Ải chính, Thông Thiên Tháp, Tây Thiên Thỉnh Kinh.
 

Đội hình Kim Cương Bất Hoại

 
Phổ Hiền Bồ Tát có năng lực Hồi Phục mạnh, cung cấp lượng hồi phục không ngừng, phối hợp cùng với Duy Trì Thu Hoạch của A Tu La, trong chiến đấu nhiều hiệp kéo dài sẽ không ngừng gây sát thương và đánh bại kẻ địch.
Đề cử: Đấu Pháp Đài, Diễn Võ Trường, Đỉnh Phong Quyết Đấu.
 

Đội hình Phật Nộ Cao Thương

Có thần tướng Tăng Trường Thiên bạo đơn thể mạnh phối hợp với tăng sát thương, có thể trong số hiệp giới hạn gây sát thương cực hạn cho kẻ địch.
Đề cử: Thiên Vận Lâu, Di Tích Thí Luyện, Văn Tiên Lâu.
 
XEM THÊM:
Đăng Ký
Hoặc đăng nhập bằng
Tôi đã đọc và đồng ý với điểu khoản sử dụng