Trang chủ Hướng dẫn GỢI Ý ĐỘI HÌNH - TIÊN ĐÌNH

GỢI Ý ĐỘI HÌNH - TIÊN ĐÌNH

08/11/2022

♦ Đội hình Thiên Đình Cân Bằng

Tiên Đình có năng lực Thiên Khiển mạnh, có tỉ lệ tăng công và khống chế thần tướng.
Đề cử: Ải Chính, Thông Thiên Tháp, Tây Thiên Thỉnh Kinh.
 

♦ Đội hình Thiên Thần Che Chở

Trụ cột đội Na Tra Sáu Tay gây sát thương liên tục cho mục tiêu, dựa vào kĩ năng Bảo Vệ Vô Địch của Văn Thái Sư, Hồi Phục Mạnh của Hỏa Linh Thánh Mẫu đồng thời phối hợp tăng sát thương cho thần tướng Thiên Khiển gây cho địch sát thương chí mạng.
Đề cử: Đấu Pháp Đài, Diễn Võ Trường, Đỉnh Phong Quyết Đấu.
 

♦ Đội hình Thiên Thần Hạ Phàm

Trụ cột đội Na Tra Sáu Tay thêm cho toàn thể trạng thái Thiên Khiển, phối hợp với Văn Thái Sư tăng sát thương, cuối cùng thần tướng cung cấp sát thương cực hạn.
Đề cử: Thiên Vận Lâu, Di Tích Thí Luyện, Văn Tiên Lâu.
 
XEM THÊM:
Đăng Ký
Hoặc đăng nhập bằng
Tôi đã đọc và đồng ý với điểu khoản sử dụng