Trang chủ Hướng dẫn GỢI Ý ĐỘI HÌNH - MINH PHỦ

GỢI Ý ĐỘI HÌNH - MINH PHỦ

08/11/2022

♦ Đội hình Minh Phủ Cân Bằng

Minh Phủ có năng lực khống chế mạnh, có năng lực giảm năng lượng và sát thương độc có thể trì hoãn địch xuất thử. Sát thương độc gây sát thương liên tục đột xuất.
Đề cử: Ải chính, Thông Thiên Tháp, Tây Thiên Thỉnh Kinh.
 

♦ Đội hình Giảm Năng Khống Chế

Hắc Bạch Vô Thường có năng lực khống chế mạnh sẽ giúp hạn chế công của tướng địch, phối hợp giảm năng lượng kẻ thù. Diêm La Vương gây sát thương độc liên tục, khiến đối phương phải chịu sát thương vô tận trong khi bị khống chế.
Đề cử: Đấu Pháp Đài, Diễn Võ Trường, Đỉnh Phong Quyết Đấu.
 

♦ Đội hình Sát Thương Cực Hạn

Minh Phủ có các loại hiệu quả khống giảm ích, lấy Diêm La Vương làm trụ cột phối hợp với các hỗ trợ khác, dựa vào hiệu quả duy trì ăn mòn và trúng độc cùng các loại khống chế khác để giành chiến thắng.
Đề cử: Thiên Vận Lâu, Di Tích Thí Luyện, Văn Tiên Lâu.
 
XEM THÊM:
Đăng Ký
Hoặc đăng nhập bằng
Tôi đã đọc và đồng ý với điểu khoản sử dụng