Trang chủ Hướng dẫn GỢI Ý ĐỘI HÌNH - YÊU TỘC

GỢI Ý ĐỘI HÌNH - YÊU TỘC

08/11/2022

♦ Đội hình Yêu Tộc Cân Bằng

Tôn Ngộ Không, Hắc Hùng Tinh, Di Hầu Vương có sát thương mạnh, hiệu quả vầng sáng của Hồng Hài Nhi giúp tăng sát thương bạo kích từ đó giải quyết chiến đấu nhanh hơn.
Đề cử: Ải chính, Thông Thiên Tháp, Tây Thiên Thỉnh Kinh.
 

♦ Đội hình Yêu Khí Trùng Thiên

Yêu Tộc có năng lực sát thương mạnh, Ngưu Ma Vương hàng trước, Di Hầu Vương có năng lực miễn sát thương mạnh, Tôn Ngộ Không hàng sau, Hồng Hài Nhi dưới điều kiện nhận tăng sát thương cực lớn.
Đề cử: Đấu Pháp Đài, Diễn Võ Trường, Đỉnh Phong Quyết Đấu.
 

♦ Đội hình Yêu Ma Cao Thương

Yêu Tộc có năng sực sát thương đơn thể mạnh, có thể trong số hiệp giới hạn gây sát thương chí mạng cho địch.
Đề cử: Thiên Vận Lâu, Di Tích Thí Luyện, Văn Tiên Lâu.
 
XEM THÊM:
Đăng Ký
Hoặc đăng nhập bằng
Tôi đã đọc và đồng ý với điểu khoản sử dụng