Trang chủ Tin tức Cập nhật tính năng 11/05

Cập nhật tính năng 11/05

15/05/2023

♦ Thêm Tướng SSR+ Ngọc Hoàng Đại Đế, UR Xi Vưu trong đồ giám

♦ Thêm Tướng SSR+ Bích Du Tiên Tử, UR Cửu Thiên Huyền Nữ vào tâm nguyện Cầu Nguyện

♦ Thêm Tướng SSR+ Bích Du Tiên Tử, UR Cửu Thiên Huyền Nữ vào rương Tự Chọn

♦ Thêm Tướng SSR+ Ngọc Hoàng Đại Đế, UR Xi Vưu vào hồ tướng 81 kiếp nạn

♦ Thêm tướng thần ma UR Đế Thích Thiên, UR Như Lai, UR Vô Thiên, UR Hiên Viên vào tiệm cầu nguyện

Đăng Ký
Hoặc đăng nhập bằng
Tôi đã đọc và đồng ý với điểu khoản sử dụng