Trang chủ Tin tức Cập nhật tính năng 16/06

Cập nhật tính năng 16/06

20/06/2023

Các Thượng Tiên thân mến!!
Hắc Bạch xin thông báo đến các Thượng Tiên, các máy chủ sẽ được cập nhật mới và bảo trì vào thứ 4 ngày 07/06. Trong thời gian này Thượng Tiên sẽ không thể đăng nhập vào trò chơi, chúng tôi vô cùng xin lỗi vì sự bất tiện này.

♦ Thời gian dự kiến: 13:00 ~ 14:00  ngày 16/06/2023

♦ Phạm vi: Tất cả server

♦ Nội dung cập nhật:

• Thêm UR Hình Thiên vào Đồ Giám.

Đăng Ký
Hoặc đăng nhập bằng
Tôi đã đọc và đồng ý với điểu khoản sử dụng