Trang chủ Tin tức Cập nhật tính năng 18/04

Cập nhật tính năng 18/04

18/04/2023

♦ Thêm Tướng SSR+ Bích Du Tiên Tử, UR Cộng Công trong đồ giám

♦ Thêm Tướng SSR+ Đát Kỷ vào tiệm Cầu Nguyện

♦ Thêm Tướng SSR+ Đát Kỷ vào rương Thần Tướng Trụ Cột Tự Chọn

♦ Thêm Tướng SSR+ Bích Du Tiên Tử, UR Cộng Công vào hồ tướng 81 kiếp nạn

♦ Thêm tính năng Trao Quyền Thần Thú, đạt cấp sao điều kiện có thể mang cho nhiều Thần Tướng

 

♦ Thêm phó bản cốt truyện mới Yêu Vương Chi Lộ

Đăng Ký
Hoặc đăng nhập bằng
Tôi đã đọc và đồng ý với điểu khoản sử dụng