Trang chủ Tin tức Cập nhật tính năng 25/08

Cập nhật tính năng 25/08

25/08/2023

Các Thượng Tiên thân mến!!
Hắc Bạch xin thông báo đến các Thượng Tiên, các máy chủ sẽ được cập nhật mới và bảo trì vào thứ 5 ngày 25/08. Trong thời gian này Thượng Tiên sẽ không thể đăng nhập vào trò chơi, chúng tôi vô cùng xin lỗi vì sự bất tiện này.

♦ Thời gian dự kiến: 13:00 ~ 14:00  ngày 25/08/2023

♦ Phạm vi: Tất cả server

♦ Nội dung cập nhật:

• Thêm UR Thần Nông và SSR+ Sở Giang Vương vào tâm nguyện bia cầu nguyện.


• Thêm UR Xi Vưu, UR Thần Nông và SSR+ Sở Giang Vương vào tiệm cầu nguyện


• Thêm SSR+ Sở Giang Vương vào mảnh trụ cột tự chọn


• Thêm UR Thần Nông vào mảnh thần ma tự chọn


• Thêm SSR+ Bạch Liên Thánh Mẫu và UR Nhiên Đăng Cổ Phật vào đồ giám


• Mở giới hạn tăng cấp pháp bảo (Max 10 phẩm và cấp 300)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Đăng Ký
Hoặc đăng nhập bằng
Tôi đã đọc và đồng ý với điểu khoản sử dụng