Trang chủ Tin tức Cập nhật tính năng 27/07

Cập nhật tính năng 27/07

27/07/2023

Các Thượng Tiên thân mến!!
Hắc Bạch xin thông báo đến các Thượng Tiên, các máy chủ sẽ được cập nhật mới và bảo trì vào thứ 5 ngày 27/07. Trong thời gian này Thượng Tiên sẽ không thể đăng nhập vào trò chơi, chúng tôi vô cùng xin lỗi vì sự bất tiện này.

♦ Thời gian dự kiến: 13:00 ~ 14:00  ngày 27/07/2023

♦ Phạm vi: Tất cả server

♦ Nội dung cập nhật:

• Thêm UR Hình Thiên và SSR+ Hắc Liên Thánh Sứ vào tâm nguyện bia cầu nguyện.


• Thêm SSR+ Hắc Liên Thánh Sứ vào tiệm cầu nguyện


• Thêm UR Hình Thiên vào tiệm cầu nguyện


• Thêm SSR+ Hắc Liên Thánh Sứ vào mảnh trụ cột tự chọn


• Thêm UR Hình Thiên vào mảnh thần ma tự chọn


• Thêm SSR+ Sở Giang Vương và UR Thạch Cơ Nương Nương vào đồ giám


• Mở giới hạn tăng cấp thần thú đến cấp 400


• Thay đổi giá gói quà ở tân thủ 7 ngày đầu mở sever
• Sửa lỗi bất thưởng không hiển thị Ava tướng
• Điều chỉnh đội hình trân lung dưới cấp 100 tự động giải tán đội hình thủ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Đăng Ký
Hoặc đăng nhập bằng
Tôi đã đọc và đồng ý với điểu khoản sử dụng