Trang chủ Tin tức CẬP NHẬT TÍNH NĂNG PHIÊN BẢN MỚI 21/03

CẬP NHẬT TÍNH NĂNG PHIÊN BẢN MỚI 21/03

23/03/2023

♦ Thêm tướng Đát Kỷ (SSR+) vào đồ giám

♦ Thêm Tướng SSR+ Chung Quỳ vào tiệm Cầu Nguyện

 
 

♦ Thêm Tướng SSR+ Chung Quỳ vào Thần Tướng Trụ Cột Tự Chọn

 
 

♦ SSR+ Đát Kỷ vào hồ tướng 81 kiếp nạn

♦ Sửa lỗi

- Sửa lỗi hiển thị dự đoán bất thường ở Tam Giới Đại Chiến
- Sửa lỗi điểm XH Bang bất thường trong Chư Thiên Vạn Giới
- Sửa lỗi hiển thị phần thưởng XH LSV trong Tiểu Lôi Âm Tự
- Sửa lỗi hiển thị sai top phân nhánh Tu La và Luyện Ngục trong Quân Lâm Cửu Tiêu
Đăng Ký
Hoặc đăng nhập bằng
Tôi đã đọc và đồng ý với điểu khoản sử dụng