Trang chủ Tính năng CHIẾN TRƯỜNG TRÂN LUNG

CHIẾN TRƯỜNG TRÂN LUNG

13/06/2023

 1. Tổ đội LSV dựa vào xếp hạng bang, chọn số lượng bang nhất định, xếp ngẫu nhiên vào bản đồ chiến trường.
 2. Người chơi có thể chủ động ấn vào sương mù, xem dưới sương mù ẩn giấu gì (Địa cơ, Tháp Phù Văn, Rương, Đạo cụ bang)
 3. Người chơi có thể chủ động tấn công bang khác, đánh bại Bản Trận, từ đó loại bỏ phe địch hoặc lựa chọn trấn giữ tại kiến trúc phe ta, phòng ngự trước tấn công từ địch.
 4. Người chơi có thể chọn vào nút "đội hình" ở phía dưới giao diện để sắp xếp đội hình công và thủ.
 5. Mỗi ngày trong chiến trường, hệ thống sẽ chọn ngẫu nhiên 1 địa điểm Thiên Phạt. Bang bị chọn cần nhanh chóng dời đến Địa Cơ để tránh Thiên Phạt, nếu không sẽ bị loại.
 6. Trên mảnh đất, người chơi có thể thu thập Rương. Thưởng trong Rương sẽ được đưa vào kho bang. Sau khi kết thúc sẽ được gửi vào thư.
 7. Trên mảnh đất, người chơi có thể thu thập đạo cụ bang. Đạo cụ bang có thể sử dụng trên chiến trường để phát huy sức mạnh.
 8. Thần tướng bị đánh bại sẽ vào trạng thái tử vong, vòng sau bắt đầu có thể ra trận lại.
 9. Chiếm tháp phù văn sẽ nhận được thuộc tính Tháp phù văn.
 10. Khi bị người chơi khác tấn công, sẽ tiến hành công đội hình phòng ngự phe ta trước sau đó mới công Thần Thú Phòng.
 11. Khi Thần Thú Phòng bị đánh bại, lúc đó phe ta cũng bị tính thua.
 12. Thông tin chiến trường có thể tìm hiểu trong Đồ Giám
 13. Mỗi khi bắt đầu mùa giải, người XH lực chiến cao nhất được Tòng Minh tìm kiếm, Bang có lực chiến cao nhất sẽ được Bang kết minh bảo vệ.
 14. Chủ Minh chưa bị đánh bại, Tòng Minh sẽ không nhận sát thương từ bang khác. Nhưng Chủ Minh chịu sát thương thì Tòng Minh cũng sẽ đồng bộ HP bị trừ.
 15. 2 bên Kết Minh chết do Thiên Phạt thì Kết Minh 2 bên thất bại.

Lưu ý: Người chơi mỗi tuần chỉ có thể nhận thưởng tổng kết 1 lần. Kể cả khi đổi bang và tham gia cũng không nhận thưởng tổng kết nhiều lần. Thần Tướng cần đạt cấp 100 tối thiểu để ra trận.
Đăng Ký
Hoặc đăng nhập bằng
Tôi đã đọc và đồng ý với điểu khoản sử dụng