Trang chủ Tính năng THỜI TRANG THẦN TƯỚNG

THỜI TRANG THẦN TƯỚNG

03/01/2023
Bàn Long: Sau khi chịu ST, nếu HP thấp hơn 50% thì chỉ số giảm ST của bản thân tăng 5%.

Phù Sinh: Sau khi chịu Công, buff thủ của bản thân tăng 10%, duy trì 5 hiệp, cộng dồn tối đa 5 tầng.

Nghịch Lưu: Sau khi chịu ST Bạo, chỉ số giảm ST của bản thân tăng 10%, duy trì 2 hiệp.

Trục Ảnh: Mục tiêu trong trạng thái tiêu cực, ST kĩ năng tăng 5%.

Phá Quân: Sau khi chịu ST Bạo, buff ST của bản thân tăng 10%, duy trì 2 hiệp.

Tham Lang: HP thấp hơn 50%, ST kĩ năng tăng 5%.

Tế Hồn: Khi bắt đầu chiến đấu, miễn ST bản thân giảm 10%, buff ST tăng 10%.

Đoạn Thủy: Sau khi đánh ra KN, có 50% tỉ lệ giảm của mục tiêu 20% hiệu quả trị liệu, duy trì 2 hiệp.

Không Minh: Tỉ lệ bị khống chế (choáng, trầm mặc, tê liệt) giảm 10%.

Phùng Xuân: Sau khi đánh ra kĩ năng, hồi HP bằng 10% công cho toàn thể phe ta.

Thanh Nguyên: Sau khi đánh ra kĩ năng, hồi cho thần tướng có tỉ lệ HP thấp nhất phe ta HP bằng 20% công của bản thân.

Lưu Lam: Khi tử vong, hồi HP cho toàn thể phe ta đến 10% HP.

Đăng Ký
Hoặc đăng nhập bằng
Tôi đã đọc và đồng ý với điểu khoản sử dụng