Trang chủ Tính năng TÍNH NĂNG BANG HỘI

TÍNH NĂNG BANG HỘI

08/11/2022

1. Tụ Tiên Lâu

- Bang chủ có thể gửi chiêu mộ bang, thiết lập bang, xem danh sách xin phép cũng như sửa đổi chức vị & mời thành viên ra khỏi bang.
- Bang chủ 2 ngày không online, vị trí bang chủ sẽ tự động chuyển cho thành viên có cống hiến nhiều nhất trong 2 ngày.

 

2. Sôi nổi bang

- Tham gia các hoạt động bang có thể giúp tăng điểm sôi nổi bang, tăng cấp sôi nổi bang có thể nhận Bạc, Xu Bang cũng như giúp tăng cấp bang.

 

3. Tụ Linh Đàn

- Tất cả thành viên mỗi ngày được chọn 1 trong 3 loại cầu phúc, 0 giờ mỗi ngày reset lượt.
- Cầu phúc có thể nhận EXP Bang và Cống Hiến Bang, cầu phúc là cách quan trọng để tăng cấp bang.
- Trong ngày sau khi đã cầu phúc thì đổi bang sẽ không thể cầu phúc.

 

4. Tàng Kinh Các

- Có thể dùng Năng Lượng Bang nhận được từ các hoạt động bang để tăng cấp kĩ năng bang.

 

5. Mật Bảo Phường

- Có thể dùng Xu Bang nhận được từ các hoạt động bang để mua các trang bị trong Tiệm bang.

 

6. Viện Trợ Mảnh

- Mỗi ngày được gửi 2 lượt cầu viện mảnh thần tướng tương ứng với 2 phe tùy chọn, tối đa nhận được 5 mảnh thần tướng mỗi phe.
- Sau khi hoàn thành toàn bộ cầu viện có thể nhận được Rương cầu viện.
- Có thể viện trợ cho những người chơi cùng bang để nhận Xu Bang.

 

7. Bang Chiến

- Thời gian mở: sau khi mở server 3 ngày, mở vào mỗi thứ 2, thứ 4, thứ 6.
- Bang tạo trước giai đoạn bắt đầu khiêu chiến đều được tham chiến.
- Người chơi vào bang trước giai đoạn bắt đầu khiêu chiến được tham gia bang chiến.
- Có 9 thành trì. Mỗi người chơi có tối đa 5 lượt khiêu chiến mỗi ngày. 
- Quy trình bang chiến: giai đoạn khiêu chiến - giai đoạn tổng kết.
• Giai đoạn khiêu chiến (9:00 - 21:00): người chơi tham chiến dựa vào sách lược bang chọn thành trì muốn tấn công, mỗi thành trì có thần tướng cứ điểm đặc tính khác nhau, ra trận đội hình phù hợp có thể nhận hiệu quả tốt nhất.
• Giai đoạn tổng kết (21:00 đến khi mở bang chiến lần sau): giai đoạn tổng kết quyết định xếp hạng bang chiến lần này, dựa vào xếp hạng bang gửi rương thưởng kết quả tương ứng. Rương cần nhận thủ công trong giao diện bang chiến, mở bang chiến lần sau sẽ reset.
- Quy tắc xếp hạng: xếp hạng bang do số lượng thành trì cuối cùng bang chiếm lĩnh quyết định, nếu số lượng chiếm lĩnh thành trì bằng nhau thì bang tạo sát thương cao hơn sẽ được xếp hạng cao hơn.
- Quy tắc chiếm lĩnh thành trì: bang có sát thương thành trì cao nhất sẽ được cho là đã chiếm lĩnh được thành trì.
- Người chơi mỗi lần khiêu chiến được nhận thưởng khiêu chiến.
- Mỗi vòng bang chiến kết thúc, dựa vào xếp hạng bang gửi rương thưởng kết quả tương ứng, xếp hạng càng cao rương thưởng càng phong phú, thưởng cần nhận thủ công trong giao diện bang chiến.
- Rương thưởng ngẫu nhiên nhận Vàng hoặc Thủy Tinh Cầu Nguyện hoặc Năng Lượng Bang.
 

8. Thiên Vận Lâu

- Không giới hạn số lần đánh Boss bang, nhưng chỉ lượt đầu trong ngày nhận Xu Bang, Đá Ngũ Sắc, Phù Cầu Nguyện Pháp Bảo.
- Tăng ích sát thương trừ ma: số người cầu phúc bang hôm qua sẽ quyết định tăng ích sát thương trừ ma hôm nay, tăng lượng sát thương tổng kết cuối cùng.
- Tích lũy sát thương trừ ma đạt mốc nhận thưởng Mảnh Pháp Bảo Tím/Cam.
- Kho Thiên Vận Lâu: trong ngày mỗi khi có 1 thành viên khiêu chiến Thiên Vận Lâu thì toàn bộ thành viên bang sẽ nhận 1 lượt rút kho Thiên Vận Lâu, lượt rút chưa sử dụng sẽ xóa trong ngày.
- Xếp hạng bang: sát thương tất cả người chơi bang gây ra sẽ ghi lại trong tổng sát thương bang, 20:00 mỗi chủ nhật sẽ tổng kết thưởng bang, toàn bang có thể nhận thưởng toàn thành viên tương ứng. Sát thương hạng 1 mỗi bang có thể nhận thưởng tốt nhất, thưởng được gửi qua thư.
- Xếp hạng trừ ma: dựa vào sát thương trừ ma người chơi gây ra trong hoạt động trừ ma Thiên Vận Lâu tuần này tiến hành xếp hạng Thế Giới, xếp hạng cao có thể nhận thưởng Danh Hiệu giới hạn và đạo cụ hiếm tăng Thần Binh.
- Nhấp ngẫu nhiên vào Boss có thể ngẫu nhiên nhận vài lần Xu Bang hoặc Thần Thiết.

 

9. Long Động Tầm Tiên

- Mở server 2 ngày và cấp bang lớn hơn 2, mở tính năng Long Động Tầm Tiên. Người chơi có thể trong Long Động nhận đạo cụ thưởng Tiên Thuật.
- Người chơi sau khi vào tính năng, sẽ lấy bang làm đơn vị, thăm dò vị trí bản đồ.
- Mỗi ngày người chơi lần đầu vào tính năng, được chọn thân phận thăm dò hiện tại giữa Tầm Tiên Giả hoặc Chính Đạo Giả, thân phận khác nhau nhận đạo cụ tương ứng khác nhau.
- Người chơi có thể dùng la bàn mở mảnh đất chưa xác định, sau khi mở có tỉ lệ phát hiện rương ẩn hoặc Tinh Anh Trận Nhãn. Sau khi người chơi phát hiện rương, tất cả người chơi cùng bang đều được mở rương, sau khi mở có thể nhận thưởng đạo cụ khác nhau. Người chơi cũng được chọn tốn đạo cụ tấn công Tinh Anh, sau khi diệt Tinh Anh cũng sẽ nhận rương thưởng tốt hơn.
- Sau khi đánh bại tất cả Tinh Anh Trận Nhãn, BOSS sẽ xuất hiện trong bản đồ, người chơi cũng cần tốn đạo cụ tấn công BOSS. Sau khi diệt BOSS sẽ mở bản đồ sau để người chơi tiếp tục thăm dò.
- Bản đồ mỗi thứ 3 sẽ reset, sau khi reset sẽ làm mới khiêu chiến mở từ tầng 1.
Đăng Ký
Hoặc đăng nhập bằng
Tôi đã đọc và đồng ý với điểu khoản sử dụng