Trang chủ Tính năng TÍNH NĂNG BỒNG LAI PHÚC ĐỊA

TÍNH NĂNG BỒNG LAI PHÚC ĐỊA

26/11/2022

- Người chơi có thể gieo hạt trong cách chơi này, sau đó trồng cây tiên để thu hoạch.
- Người chơi có thể nhận hạt giống cây tiên trong nhiệm vụ mỗi ngày để tiến hành gieo hạt.
- Sau khi gieo hạt xong, cây sẽ lần lượt bước vào thời kỳ sinh trưởng - thời kỳ chín - thời kỳ hái.
- Cây tiên trước khi vào thời kỳ hái, có thể có sâu bọ hoặc gặp hạn hán, ngươi chơi cần trừ sâu hoặc tưới nước.
- Trong thời kỳ hái, người chơi nhấp vào cây tiên sẽ nhận lượng lớn Hỏa Linh Quả.
- Sau khi hái xong, cây sẽ vào lại thời kỳ chín, đợi kết quả lần sau.
- Hỏa Linh Quả được đổi thánh vật cùng tên trong tiệm Linh Quả.

- Sau khi đến thời hạn, cây sẽ vào trạng thái khô héo, người chơi có thể chặt cây. Sau khi chặt cây có tỉ lệ nhận được Mộc Linh Tinh.
- Có thể dùng Mộc Linh Tinh để rút thưởng may mắn trong Tầm Bảo Phường, có tỉ lệ nhận Mảnh Cổ Bảo hoặc Cổ Bảo thành phẩm.

Đăng Ký
Hoặc đăng nhập bằng
Tôi đã đọc và đồng ý với điểu khoản sử dụng