Trang chủ Tính năng TÍNH NĂNG MẠO HIỂM

TÍNH NĂNG MẠO HIỂM

08/11/2022

♦ Thượng Cổ Mật Cảnh

- Thượng Cổ Mật Cảnh tổng có 5 phó bản mật cảnh lớn: Phật Vực, Yêu Tộc, Minh Phủ, Tiên Đình, Thần Ma. Từ thứ 2 đến thứ 7 sẽ mở luân phiên, chủ nhật sẽ mở tất cả các phó bản mật cảnh.
- Mỗi loại mật cảnh có 10 độ khó ải, sau khi vượt ải mở càn quét tương ứng.
- Tiến độ khiêu chiến mỗi phó bản sẽ kế thừa tiến độ lúc trước, sẽ không reset.
- Phó bản mật cảnh chủ yếu tạo ra Linh Bảo và vật liệu Linh Bảo, vật liệu Linh Bảo chủ yếu dùng để cường hóa và tinh luyện Linh Bảo.
- Lượt càn quét tất cả phó bản dùng chung, 0 giờ mỗi ngày sẽ reset. Lượt khiêu chiến không hạn chế, khiêu chiến không tốn lượt càn quét.
- Bảng xếp hạng ghi lại tổng số tầng vượt ải tất cả mật cảnh của người chơi.
- 0 giờ mỗi thứ 2 sẽ dựa vào xếp hạng trong bảng xếp hạng để phát thưởng tương ứng, đề cử Thượng Tiên sau 1h thứ 2 mới khiêu chiến mật cảnh.

 

♦ Tinh Đồ

- Dùng Ngọc Giám đánh giá Tinh Đồ, đánh giá cần tốn thời gian, sau khi đến thời gian sẽ có để nhận thưởng, có thể dùng Vàng để tăng tốc tiến độ đánh giá.
- Đánh giá Tinh Đồ sẽ nhận được Mệnh Tinh.
- Ngọc giám tổng chia thành 4 phẩm chất, phẩm chất từ thấp đến cao là Tàn Phá Đồ Giám, Giản Dịch Ngọc Giám, Dạ Quang Ngọc Giám, Tinh Vân Bảo Giám tương ứng triệu hồi Huyền Vũ, Chu Tước, Bạch Hổ, Thanh Long trong Tứ Tượng Tinh Đồ.
- Đạo cụ dùng đánh giá phẩm chất càng cao thì thời gian đánh giá càng lâu, bù lại có thể nhận được Mệnh Tinh phẩm chất càng cao.
- Có thể đánh giá tối đa 6 Tinh Đồ, không thể tăng thêm.
Đăng Ký
Hoặc đăng nhập bằng
Tôi đã đọc và đồng ý với điểu khoản sử dụng