Trang chủ Sự kiện Ưu đãi tích nạp - Nhận quà xịn (01/07 - 07/07)

Ưu đãi tích nạp - Nhận quà xịn (01/07 - 07/07)

01/07/2024

♦ Thời gian diễn ra sự kiện: từ 0h ngày 01/07 - 23h59 ngày 07/07

♦ Thời gian phát quà ingame: 08/07 - 10/07

♦ Thể lệ:

• Thượng Tiên tiến hành tích nạp vào game (mua gói vật phẩm) sẽ nhận được phần thưởng tương ứng khi đạt đủ 1 trong các mốc nạp: 2tr - 4tr - 6tr - 10tr - 20tr - 30tr - 40tr - 50tr.

• Hình thức nạp: web nạp https://pay.ggames.vn và trong game CHPlay/Appstore.

• Mỗi tài khoản chỉ được nhận 01 code của mốc cao nhất đạt được.

• Kết thúc sự kiện, phần quà sẽ gửi qua thư ingame. Quà sẽ được gửi sớm nhất trừ ngày nghỉ lễ và cuối tuần

• Nếu chỉ nạp Gạo vào tài khoản mà không quy đổi vào game sẽ không được tính.

• Số tiền tương ứng đạt mốc được tính theo tổng tiền nạp vào game (Giá thanh toán bằng Gạo khác giá thanh toán qua các cửa hàng CHPlay/Appstore).

♦ Phần thưởng:

Mốc nạp VND
Phần quà
2.000.000 
Vàng x3000
Cổ Bảo Cam Ngẫu Nhiên x10
Điển Tịch Cổ Bảo x15000
Mộc Linh Tinh x20
4.000.000
Vàng x5000
Cổ Bảo Cam Tự Chọn x15
Điển Tịch Cổ Bảo x20000
Mộc Linh Tinh x30
6.000.000
Vàng x7000
Cổ Bảo Đỏ Ngẫu Nhiên x10
Điển Tịch Cổ Bảo x25000
Mộc Linh Tinh x40
10.000.000
Vàng x10000
Cổ Bảo Đỏ Tự Chọn x15
Điển Tịch Cổ Bảo x50000
Mộc Linh Tinh x50
20.000.000
Vàng x20000
Cổ Bảo Đỏ Tự Chọn x25
Điển Tịch Cổ Bảo x100000
Mộc Linh Tinh x60
30.000.000
Vàng x30000
Cổ Bảo Đỏ Tự Chọn x35
Điển Tịch Cổ Bảo x200000
Mộc Linh Tinh x70
40.000.000
Vàng x40000
Cổ Bảo Đỏ Tự Chọn x50
Điển Tịch Cổ Bảo x400000
Mộc Linh Tinh x80
50.000.000
Vàng x50000
Cổ Bảo Đỏ Tự Chọn x80
Điển Tịch Cổ Bảo x800000
Mộc Linh Tinh x100
Đăng Ký
Hoặc đăng nhập bằng
Tôi đã đọc và đồng ý với điểu khoản sử dụng