Trang chủ Sự kiện Ưu đãi tích nạp - Nhận quà xịn (08/07 - 14/07)

Ưu đãi tích nạp - Nhận quà xịn (08/07 - 14/07)

08/07/2024

♦ Thời gian diễn ra sự kiện: từ 0h ngày 08/07 - 23h59 ngày 14/07

♦ Thời gian phát quà ingame: 14/07 - 16/07

♦ Thể lệ:

• Thượng Tiên tiến hành tích nạp vào game (mua gói vật phẩm) sẽ nhận được phần thưởng tương ứng khi đạt đủ 1 trong các mốc nạp: 2tr - 4tr - 6tr - 10tr - 20tr - 30tr - 40tr - 50tr.

• Hình thức nạp: web nạp https://pay.ggames.vn và trong game CHPlay/Appstore.

• Mỗi tài khoản chỉ được nhận 01 code của mốc cao nhất đạt được.

• Kết thúc sự kiện, phần quà sẽ gửi qua thư ingame. Quà sẽ được gửi sớm nhất trừ ngày nghỉ lễ và cuối tuần

• Nếu chỉ nạp Gạo vào tài khoản mà không quy đổi vào game sẽ không được tính.

• Số tiền tương ứng đạt mốc được tính theo tổng tiền nạp vào game (Giá thanh toán bằng Gạo khác giá thanh toán qua các cửa hàng CHPlay/Appstore).

♦ Phần thưởng:

Mốc nạp VND
Phần quà
2.000.000 
Vàng x2000
Mệnh Tinh Đỏ Tự Chọn x3
Mệnh Tinh Trung Ngẫu Nhiên x3
Quà Tài Nguyên 8 giờ x4
4.000.000
Vàng x4000
Mệnh Tinh Đỏ Tự Chọn x5
Mệnh Tinh Trung Ngẫu Nhiên x5
Quà Tài Nguyên 8 giờ x6
6.000.000
Vàng x6000
Mệnh Tinh Đỏ Tự Chọn x10
Mệnh Tinh Vô Cực Ngẫu Nhiên x5
Quà Tài Nguyên 8 giờ x8
10.000.000
Vàng x10000
KN Mệnh Tinh Đỏ Tự Chọn x6
Mệnh Tinh Đỏ Tự Chọn x5
Quà Tài Nguyên 12 giờ x5
20.000.000
Vàng x20000
KN Mệnh Tinh Đỏ Tự Chọn x7
Tinh Vân Bảo Giám x4
Quà Tài Nguyên 12 giờ x10
30.000.000
Vàng x30000
KN Mệnh Tinh Đỏ Tự Chọn x8
Tinh Vân Bảo Giám x6
Quà Tài Nguyên 12 giờ x15
40.000.000
Vàng x40000
KN Mệnh Tinh Đỏ Tự Chọn x9
Tinh Vân Bảo Giám x8
Quà Tài Nguyên 12 giờ x20
50.000.000
Vàng x50000
KN Mệnh Tinh Đỏ Tự Chọn x10
Tinh Vân Bảo Giám x10
Quà Tài Nguyên 12 giờ x30
Đăng Ký
Hoặc đăng nhập bằng
Tôi đã đọc và đồng ý với điểu khoản sử dụng