Trang chủ Sự kiện Ưu đãi tích nạp - Nhận quà xịn (16/10 - 22/10)

Ưu đãi tích nạp - Nhận quà xịn (16/10 - 22/10)

16/10/2023

♦ Thời gian diễn ra sự kiện: từ 0h ngày 16/10 - 23h59 ngày 22/10

♦ Thời gian phát quà ingame: 23/10 - 25/10

♦ Thể lệ:

• Thượng Tiên tiến hành tích nạp vào game (mua gói vật phẩm) sẽ nhận được phần thưởng tương ứng khi đạt đủ 1 trong các mốc nạp: 2tr - 4tr - 6tr - 10tr - 20tr - 30tr - 40tr - 50tr.

• Hình thức nạp: web nạp https://payv2.ggames.vn và trong game CHPlay/Appstore.

• Mỗi tài khoản chỉ được nhận 01 code của mốc cao nhất đạt được.

• Kết thúc sự kiện, phần quà sẽ gửi qua thư ingame.

• Nếu chỉ nạp Gạo vào tài khoản mà không quy đổi vào game sẽ không được tính.

• Số tiền tương ứng đạt mốc được tính theo tổng tiền nạp vào game (Giá thanh toán bằng Gạo khác giá thanh toán qua các cửa hàng CHPlay/Appstore).

♦ Phần thưởng:

Mốc nạp VND
Phần quà
2.000.000 
Vàng x2000
Trụ cột 6 sao tự chọn x2
Quà Điển Tịch II x3
Quà Tài Nguyên 8 giờ x4
4.000.000
Vàng x4000
Trụ cột 6 sao tự chọn x3
Quà Điển Tịch II x5
Quà Tài Nguyên 8 giờ x6
6.000.000
Vàng x6000
Trụ cột 6 sao tự chọn x4
Quà Điển Tịch II x7
Quà Tài Nguyên 8 giờ x8
10.000.000
Vàng x10000
Thần Ma Tự Chọn x2
Quà Điển Tịch III x4
Quà Tài Nguyên 12 giờ x5
20.000.000
Vàng x20000
Thần Ma Tự Chọn x4
Quà Điển Tịch III x8
Quà Tài Nguyên 12 giờ x10
30.000.000
Vàng x30000
Thần Ma Tự Chọn x6
Quà Điển Tịch III x12
Quà Tài Nguyên 12 giờ x15
40.000.000
Vàng x40000
Thần Ma Tự Chọn x8
Quà Điển Tịch III x16
Quà Tài Nguyên 12 giờ x20
50.000.000
Vàng x50000
Thần Ma Tự Chọn x10
Quà Điển Tịch III x20
Quà Tài Nguyên 12 giờ x30
Đăng Ký
Hoặc đăng nhập bằng
Tôi đã đọc và đồng ý với điểu khoản sử dụng