Trang chủ Sự kiện Ưu đãi tích nạp - Nhận quà xịn (22/01 - 28/01)

Ưu đãi tích nạp - Nhận quà xịn (22/01 - 28/01)

22/01/2024

♦ Thời gian diễn ra sự kiện: từ 0h ngày 22/01 - 23h59 ngày 26/01

♦ Thời gian phát quà ingame: 27/01 - 29/04

♦ Thể lệ:

• Thượng Tiên tiến hành tích nạp vào game (mua gói vật phẩm) sẽ nhận được phần thưởng tương ứng khi đạt đủ 1 trong các mốc nạp: 2tr - 4tr - 6tr - 10tr - 20tr - 30tr - 40tr - 50tr.

• Hình thức nạp: web nạp https://payv2.ggames.vn và trong game CHPlay/Appstore.

• Mỗi tài khoản chỉ được nhận 01 code của mốc cao nhất đạt được.

• Kết thúc sự kiện, phần quà sẽ gửi qua thư ingame.

• Nếu chỉ nạp Gạo vào tài khoản mà không quy đổi vào game sẽ không được tính.

• Số tiền tương ứng đạt mốc được tính theo tổng tiền nạp vào game (Giá thanh toán bằng Gạo khác giá thanh toán qua các cửa hàng CHPlay/Appstore).

♦ Phần thưởng:

Mốc nạp VND
Phần quà
2.000.000 
Vàng x2000
Đá Thần Sơn Hải x3000
Quà Bạc 3 x5
Quà Tài Nguyên 8 giờ x4
4.000.000
Vàng x4000
Đá Thần Sơn Hải x5000
Quà Bạc 3 x10
Quà Tài Nguyên 8 giờ x6
6.000.000
Vàng x6000
Đá Thần Sơn Hải x7000
Quà Bạc 4 x5
Quà Tài Nguyên 8 giờ x8
10.000.000
Vàng x10000
Đá Thần Sơn Hải x10000
Quà Bạc 4 x10
Quà Tài Nguyên 12 giờ x5
20.000.000
Vàng x20000
Đá Thần Sơn Hải x20000
Quà Bạc 4 x15
Quà Tài Nguyên 12 giờ x10
30.000.000
Vàng x30000
Đá Thần Sơn Hải x30000
Quà Bạc 4 x20
Quà Tài Nguyên 12 giờ x15
40.000.000
Vàng x40000
Đá Thần Sơn Hải x40000
Quà Bạc 4 x25
Quà Tài Nguyên 12 giờ x20
50.000.000
Vàng x50000
Đá Thần Sơn Hải x50000
Quà Bạc 4 x30
Quà Tài Nguyên 12 giờ x30
Đăng Ký
Hoặc đăng nhập bằng
Tôi đã đọc và đồng ý với điểu khoản sử dụng