Trang chủ Tin tức Cập nhật tính năng 07/06

Cập nhật tính năng 07/06

07/06/2023

Các Thượng Tiên thân mến!!
Hắc Bạch xin thông báo đến các Thượng Tiên, các máy chủ sẽ được cập nhật mới và bảo trì vào thứ 4 ngày 07/06. Trong thời gian này Thượng Tiên sẽ không thể đăng nhập vào trò chơi, chúng tôi vô cùng xin lỗi vì sự bất tiện này.

♦ Thời gian dự kiến: 13:00 ~ 14:00  ngày 07/06/2023

♦ Phạm vi: Tất cả server

♦ Nội dung cập nhật:

1. Thêm UR Cộng Công vào Mảnh Thần Ma Tự Chọn

2. Thêm SSR+ Ngọc Hoàng vào Thẻ Trụ Cột Tự Chọn

3. Thêm SSR+ Ngọc HoàngUR Cộng Công vào Tâm Nguyện trong Bia Cầu Nguyện

4. Thêm SSR+ Ngọc HoàngUR Phục Hy vào Tiệm Cầu Nguyện trong Bia Cầu Nguyện

5. Thêm các gói quà hạn mua tuần, tháng mới

6. Tăng giới hạn số sao của Cổ Bảo lên 10 sao

7. Thêm SSR+ Hậu Thổ Nương Nương vào Đồ Giám

8. Thêm cách chơi PVP mới Chiến Trường Trân Lung (xem chi tiết tại đây)

Đăng Ký
Hoặc đăng nhập bằng
Tôi đã đọc và đồng ý với điểu khoản sử dụng