5.000
10.000
20.000
50.000
100.000
Máu hiện tại: 0
tdpm-bntn5
tdpm-bntn4
tdpm-bntn3
tdpm-bntn2
tdpm-bntn1
Phần Thưởng
 • 25

 • 2

 • 2

 • 250

*Tên vật phẩm: 25 Mảnh 5 sao ngẫu nhiên, 2 Quà EXP 2, 2 Quà Bạc 2, 150 Vàng

Phần Thưởng
 • 5

 • 2

 • 2

 • 1

*Tên vật phẩm: 5 Lệnh triệu hồi cao, 2 Quà EXP 2, 2 Quà Bạc 2, 1 Quà Đột Phá 2

Phần Thưởng
 • 1

 • 2

 • 2

 • 200

*Tên vật phẩm: 1 Địa Sát Uyển, 2 Quà EXP 2, 2 Quà Bạc 2, 200 Vàng

Phần Thưởng
 • 1

 • 2

 • 2

 • 200

*Tên vật phẩm: 1 Địa Sát Ngoa, 2 Quà EXP 2, 2 Quà Bạc 2, 200 Vàng

Phần Thưởng
 • 10

 • 20.000

 • 2

 • 2

*Tên vật phẩm: 10 Phù Cầu Nguyện Pháp Bảo, 20000 Thần Thiết, 2 Quà Bạc 2, 2 Quà EXP 2

Thể Lệ

- Thời gian diễn ra 07 ngày, từ ngày 23/11/2022 đến ngày 29/11/2022

- Không thể điểm danh bù.

- Code nhận được từ sự kiện chỉ nhập được 01 lần trên 01 tài khoản duy nhất.

- Mỗi tài khoản sẽ chỉ nhập được 01 lần duy nhất code cùng loại.

Thể Lệ

- Thời gian diễn ra 10 ngày,từ ngày 29/11/2022 đến ngày 08/12/2022

- Cùng nhau hợp sức tiêu diệt kẻ xấu.

- Mỗi ngày đăng nhập sẽ được nhận 1 lần "Khiêu Chiến", mỗi lần "Khiêu Chiến" địch sẽ bị mất 10 máu.

- Mỗi ngày, khi chia sẻ landing page về facebook ở chế độ công khai, sẽ nhận được thêm 1 lượt "Khiêu chiến"

- Hộp quà all server sẽ mở khi địch bị tiêu diệt. Chính vì vậy hãy cùng kêu gọi bạn bè vào chung sức tiêu diệt để nhanh chóng nhận được phần thưởng nhé.

Đăng Ký
Hoặc đăng nhập bằng
Tôi đã đọc và đồng ý với điểu khoản sử dụng